Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de Valencia VI

En els llocs preferents per a familiars, NO està inclòs l'accés al Balcó de l'Ajuntament

Se lee en 3 minutos.

Falleras Mayores - Ayuntamiento de Torrent
Falleras Mayores. Falleras Mayores - Ayuntamiento de Torrent

Manual de protocol. Falleres Majors de Valencia

74. La relació d'actes oficials en què els pares (i excepcionalment algun familiar) disposaran, sempre segons la disponibilitat del moment, de lloc preferent són:

a) Proclamació Ajuntament

b) Exaltació

c) Sopar d'Exaltació (pagament tiquets)

d) Crida (lloc preferent baix de les Torres)

e) Cavalcades (lloc preferent en grades o cadires)

f) Gala Fallera (pagament tiquets)

g) Ofrena (tribuna en la plaça de la Mare de Déu)

h) Missa de Sant Josep (lloc preferent en bancs catedral)

i) Cremà (lloc preferent baix del Balcó)

j) Dansà (zona delimitada en plaça de la Mare de Déu)

k) Sopar de la punxà (reserva de taules, pagament tiquets)

l) Batalla de flors

m) Acte d'Elecció Cort d'Honor (lloc preferent en grades)

n) Sopar despedida (pagament tiquets)

75. En els llocs preferents per a familiars, NO està inclòs l'accés al Balcó de l'Ajuntament per a veure les "Mascletades" per ser competència únicament i exclusivament del Servici de Protocol de l'Ajuntament. Els familiars, sempre segons disponibilitat, tindran dos passes nominatius per a poder accedir a les terrasses de l'Ajuntament, sense possibilitat de ser utilitzat per una altra persona que no siga el titular.

76. Els pares sempre romandran al marge dels actes, no intervenint en l'organització ni en el desenrotllament dels mateixos. Només podran acostar-se a les xiquetes/senyoretes en el cas que la Vicepresidència corresponent així ho requerisca. No tindran dret a entrades per a actes que no organitze la Junta Central Fallera.

77. Els pares o tutors hauran de comunicar a qualsevol membre de la Directiva de la Junta Central Fallera qualsevol situació familiar (separacions, divorcis, pèrdues de custòdia, etc.), qualsevol malaltia que requerisca atenció (al-lèrgies alimentàries, respiratòries, de pell, d'ulls, intoleràncies, etc.) i qualsevol altra situació que siga d'interés per al correcte desenrotllament dels esdeveniments.

Apartat X: Confidencialitat

78. Tots els documents i comunicacions produïdes entre la Junta Central Fallera i les Falleres Majors i components de les Corts d'Honor, així com els seus familiars, hauran de mantindre's en la més estricta confidencialitat.

79. La necessària relació de cordialitat i confiança mútua entre les parts requerix que cap de les components de les Corts d'Honor, Falleres Majors, o familiars, transmeta informació a terceres persones. De la mateixa manera, la Junta Central Fallera es compromet a no facilitar públicament informació personal més enllà de l'estrictament necessària per al compliment dels seus fins.

80. En el cas en què es detecte algun trasllat d'informació (agendes, continguts de reunions, correus electrònics, conversacions telefòniques o missatges de text, etc.), la Junta Directiva prendrà les mesures oportunes per a salvaguardar la confidencialitat i la necessària relació de cordialitat i confiança mútua, així com el bon nom de la institució.

Ver reglamento completo en Valenciano en formato pdf.

Ver el reglamento en español

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado